4

                    2015

Hissmaskinrum

                  1936

Hela tornet rensat från skyltar och hissar

Utvändig stege upp till toppen