4

2015

Hissmaskinrum

1936

Hela tornet rensat från skyltar och hissar

Utvändig stege upp till toppen