Innehåll

1   Modellbygget av Katarinahissen

2   Bilder på Katarinahissen fram till 2011

3   Vykort 1936 - 1950

4   Slussenbilder fram till 2015

5   Rivningen av Slussen  2015 - 2018

 

 

Jan Wirström       jan@wirstrom.se

 

Eftersom modellen nu är klar kommer

uppdateringar ske mer sporadiskt.

Senast:    2019-01-12