4

                    2015

                  1936

Hissmaskinrum

Hela tornet rensat från skyltar och hissar

Utvändig stege upp till toppen